فصل 15 نوسان و موج

حجم فایل : 3.9 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 20
فصل 15 : نوسان و موج ادامه
در هر یک از عبارت های زیر کلمه موج دوباره در ذهن شما مرور می شود:
به دلیل وضعیت جوّی آب و هوا ، امواج دریا امروز سهمگین است.
شما می توانید برنامه رادیویی مورد علاقه خود را روی موج FM ردیف 200 مگا هرتز دریافت کنید.
تماشاچیان یک استادیوم با ایجاد موج مکزیکی ، تصمیم به تشویق تیم مورد علاقه شان دارند.
شما در این فصل با موج و نحوه ایجاد آن بیشتر آشنا می شوید.
حرکت نوسانی( حرکت تناوبی) به حرکت رفت و برگشت یک نوسانگر حول وضع تعادل خود حرکت نوسانی است. وجه مشترک حرکت همه تصاویر بالا در چیست؟ نوع حرکت همه تصاویر بالا بعلت رفت و برگشت بودنشان به هم شبیه است. هر وسیله ای که حرکت نوسانی داشته باشد نوسانگر نامیده می شود نوسانگر دیاپازون وزنه آویخته
به فنر دوره تناوب (T) و بسامد ( f ) با یکدیگر رابطه غیر مستقیم دارند ، یعنی هر چه دوره تناوب کوچکتر باشد بسامد بزرگتر می شود و برعکس ها.


با تندتر شدن نوسان ، مدت زمان هر نوسان کمتر و بسامد آن بیشتر خواهد شد. مثال:
دوره تناوبی یک نوسانگر 0/02 ثانیه است. این نوسانگر دارای چه بسامدی خواهد بود؟

(این نوسانگر در مدت 1 ثانیه 50 مرتبه نوسان کامل دارد)
دیاپازون چشمه موجی است دو شاخه مانند که وقتی به آن ضربه ای وارد می شود با بسامدی ثابت به ارتعاش در می آید.اگر بسامد دیاپازونی 200 هرتز باشد، این دیاپازون دارای چه دوره تناوبی است؟

(هر نوسان کامل این دیاپارون 0/05 ثانیه طول می کشد) Hz 200 f = تپ های موجی به صورت دایره های هم مرکز ،در همه جهت ها منتشر می شوند.

تولید صوت توسط
چشمه صوتی ویژگی های موج مثال:
1-در طی موج عرضی ایجاد شده در یک طناب ، اگر سرعت انتشار این موج 40 متر بر ثانیه باشد:
الف) بسامد این موج را محاسبه کنید.


ب) دوره نوسانی این موج چند ثانیه است؟2- به کمک یک دیاپازون با بسامد 100 هرتز توانسته ایم بر روی سطح آب موجو در تشت ، موج هایی ایجاد کنیم که فتصله بین دو قله پیاپی آن 4 سانتی متر است.
الف) دوره نوسان این دیاپازون چند ثانیه است؟


ب) سرعت انتشار موج ایجاد شده را محاسبه کنید.3-دوره نوسانی یک موج صوتی ثانیه است.اگر سرعت انتشار این موج صوتی در هوا 340 کیلومتر بر ثانیه باشد،

الف) بسامد این موج صوتی چند هرتز است؟


ب) طول موج این موج صوتی را محاسبه کنید.

cm20= Hz200 = = S 0/005= = وقتی زنگ دچار حرکت نوسانی می شود، هوای اطراف خود را به ارتعاش وا می دارد و در نتیجه تولید موج صوتی می کند. صوت و انواع آن چگونگی تولید صوت طی نوسان زنگ، هوای اطراف آن نیز دچار نوسان شده و صوت بوجود می آید هر دو نوع موج حامل انرژی هستند 1- امواج الک...