پاورپوینت سازمان آموزشی،علمی و فرهنگی کشورهای اسلامی - 20 اسلاید

پاورپوینت سازمان آموزشی،علمی و فرهنگی کشورهای اسلامی - 20 اسلاید

پاورپوینت سازمان آموزشی،علمی و فرهنگی کشورهای اسلامی - 20 اسلاید

پاورپوینت سازمان آموزشی،علمی و فرهنگی کشورهای اسلامی

پاورپوینت سازمان آموزشی،علمی و فرهنگی کشورهای اسلامی

پاورپوینت سازمان آموزشی،علمی و فرهنگی کشورهای اسلامی

پاورپوینت سازمان آموزشی،علمی و فرهنگی کشورهای اسلامی

 

 

این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید:

مدیرکل سازمان:

دبیرکل فعلی سازمان، عبدالعزیر عثمان التوجیری است که در 1950/4/3 در جده عربستان به دنیا آمد. وی از سال 1991 عهده دار این مسئولیت است. قبل از وی نیز پرفسور عبدالهادی بوطالب از سال 1982 تا سال 1991 سمت مدیرکلی این سازمان را بر عهده داشت.

معاون مدیرکل سازمان آیسسکو پس از مدیرکل عالی ترین مرجع تصمیم گیری است و کلیه مسئولیت ها بر عهده ایشان است. در بیست و پنجمین جلسه شورای اجرایی در نوامبر 2004 در مراکش دکتر هادی عزیززاده از کشور ایران برای معاونت سازمان آیسسکو انتخاب شد.

پاورپوینت سازمان آموزشی،علمی و فرهنگی کشورهای اسلامی

پاورپوینت سازمان آموزشی،علمی و فرهنگی کشورهای اسلامی

عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان:

جمهوری اسلامی ایران در سال 1371 در سیزدهمین اجلاس شورای اجرایی این سازمان شرکت و حضور خود را به طور رسمی در فعالیت های این سازمان اعلام نمود و در سال 1374 با توجه به مصوبه پنجمین مجمع عمومی آیسسکو در سوریه، کمسیون امنیت ملی آیسسکو در جمهوری اسلامی ایرام در وزارت آموزش و پرورش استقرار یافت. هیئت وزیران در جلسه مورخ 1383/6/8 با استناد به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران « آیین نامه تشکیل و اداره کمسیون ملی ۀیسسکو در ایران » را تصویب نمود. بر اساس این ایین نامه 12 ماده ای وزیر آموزش و پرورش، رئیس شورای عالی کمسیون ملی و مدیرکل دفتر همکاری های علمی بین المللی، دبیرکل کمسیون ملی آیسسکو می باشد.

 

•برنامه های آینده